10 častých otázok

Kliknutím na otázku sa zobrazia odpovede…
Ak máte chvíľu času, je dobre prečítať všetky – zistíte čo je koučing, budete mať dobrú predstavu o priebehu koučingu, či je koučing pre vás, čo od neho môžete očakávať i čo ním nezískate.

Je koučing forma psychoterapie?

Vyjasnime si najprv pojmy, čo je psychoterapia a čo je koučing. A hneď bude odpoveď jasná 🙂

Ak nevidíte cestu von z kruhu, psychoterapia vás vezme do minulosti s cieľom vypátrať, kde problém vznikol a následne sa sústredí na zmierenie sa so sebou samým, na odpustenie. Psychoterapeut je odborník s diplomom zo psychológie, ktorý sa špecializuje na jednu alebo viac foriem psychoterapie a pomôže vám vysporiadať sa s minulosťou. Nepredpisuje lieky (to robí psychiater, v akútnych prípadoch).
Psychoterapia pomáha človeku, ktorý je zaťažený minulosťou a opakuje škodlivé vzorce správania odstrániť tieto prekážky, s cieľom pomôcť mu žiť plnohodnotný život.

Kouč a koučing je zameraný na súčasnosť a budúcnosť, zatiaľ čo psychoterapia sa zoberá problémovými skúsenosťami z minulosti, ktoré bránia klientovi prijať život v súčasnosti. Akonáhle kouč spozoruje, že nedokážete ísť ďalej kvôli minulosti, citlivým spôsobom vám túto skutočnosť oznámi a odporučí vám podstúpiť najskôr terapiu u psychoterapeuta. Po ukončení terapie môžete začať s koučingom.

O čom je koučing?

Ak ste dospeli k rozhodnutiu že sa chcete pohnúť zo životnej situácie, v ktorej ste teraz, niekam ďalej, a ste pripravená/ý pre to niečo urobiť, nastáva otázka, ako na to. Predpokladom je, že ste duševne zdravý jedinec, ktorý chce riešiť to, čo mu nevyhovuje a preberá plnú zodpovednosť za svoje súčasné a budúce reakcie.

Koučing je debata dvoch rovnocenných partnerov, kouča a koučovaného, ktorá má svoje pravidlá. Základným pravidlom je, že kouč sa len pýta a silnými otázkami vás pozýva nájsť vlastné odpovede vo svojom vnútri, ktoré z rôznych dôvodov vo vývoji obchádzate. Zodpovednosť vkladá do vašich rúk. Kouč vám nenavrhne žiadne riešenia ani vám nijako neporadí. Ak by tak urobil, ponížil by vás do role dieťaťa, ktorému treba hovoriť ako sa má správať. (V prípade, že sa s tým náhodou stretnete, bežte, pretože to už nie je koučing, ale obyčajný diktát a chýba už len červené pero a žiacka knižka, aby vás ,,pseudokouč“ viedol a opravoval chyby).

Počas koučingu vám pomáham s vyriešením si životnej, kariérnej, vzťahovej, rodičovskej témy nasledovným postupom:

  • ujasníte si výsledok, s ktorým chcete zo sedenia odísť,
  • zistíte, čo a ako vám už funguje,
  • identifikujete prekážky, ktoré môžu ovplyvniť dosiahnutie vášho cieľa,
  • objavíte čo najviac možností, ktorými je možné sa do cieľa dostať,
  • určíte si reálne uskutočniteľné kroky k naplneniu svojho cieľa.

Ak by sme hľadali príklad pohľadom do minulosti, kouč bol pohoničom koča. Prepravil vás z bodu A do bodu B. Môžeme teda povedať, že v mentálnej rovine je kouč vašim osobným šoférom. Udržiava naštartovaný motor a dáva pozor na pravidlá cestnej premávky (koučujeme len etické ciele). Vy ako klient viete, kam sa chcete dostať, ktorou cestou pôjdeme, aké prekážky čakajú na ceste, dokonca aj ako ich obídeme. A už na začiatku – ako pred každou cestou – máte predstavu kedy sa chcete dostať do cieľa, podľa toho volíme rýchlosť.

V čom spočíva presnejšie úloha kouča?

Poslanie kouča spočíva v povzbudzovaní k rozmýšľaniu, aby ste našli svoj unikátny kľúč, ktorý vám v živote naozaj funguje. Ako? Pýta sa vás a počúva. Aktívnym počúvaním a kladením správnych otázok vám umožní spustiť tok vašich myšlienok tak, aby ste si vedeli odpovedať na to, čo potrebujete a tiež ako si tieto potreby naplníte. S uvoľnením myšlienok pri správnych otázkach totiž prichádzajú nápady a spôsoby ako uskutočniť svoje sny. Nejde o žiadny šamanizmus ani hypnózu – koučing je vedomá práca na sebe samom. Nič viac, a nič menej.

Spomeňte na situáciu vo vašom živote, keď ste boli skutočne vypočutá/ý, kedy ste spomalili a naozaj sa zamysleli… pocítili ste uvoľnenie, príval energie a všetko bolo zrazu jasnejšie. A videli ste ako ďalej.Preto mnohé ženy i muži radi rozprávajú, aby si pri dobre vedenom rozhovore a aktívnom poslucháčovi vlastne uvedomili svoje ďalšie smerovanie. Akési rozmýšľanie nahlas.

Máte taký zážitok? Potom už tušíte, čo je koučing a s čím pracujeme. Možno by ste to nazvali aj „vedome usmerňovaný/riadený rozhovor s cieľom spoznať svoje možnosti“ … volá sa to koučing.

Stav mysle ako súper?

Ako vznikol koučing…
V roku 1974 napísal W. Timothy Gallwey knihu The Inner Game of Tennis (Vnútorná hra tenisu) ako reakciu na potrebu športovcov systematicky sa zlepšovať v hre. Píše v nej ,,Stav našej mysle je oveľa silnejší súper, než ten na druhej strane dvorca“.
Kľúčovou myšlienkou knihy je, že každý zápas pozostáva z dvoch častí:

  1. vonkajšia časť – protihráč, ktorý má svoje kvality, svoje skúsenosti, svoje sebavecdomie
  2. vnútorná časť – prekonanie návykov vlastnej mysle, ktoré blokujú výkon

Vnútorný zápas však netreba chápať doslovne. Gallwey nabáda na sprítomnenie sa. Ste tu a teraz. Zamerajte sa na to, čo vám ide, čo vás posilňuje namiesto vyzdvihovania toho, čo nám nejde. Ak budeme myslieť na neúspech, ako ,,to nedáme“, presne to sa aj stane. Ochromí nás vlastná myseľ.

Od 70-tych rokov sa o koučingu hovorí viac, avšak používal sa i v minulosti. Od 30-tych rokov sú známe jeho formy organizačného koučovania, predtým sa používal sporadicky pred bitkami vo vojnových konfliktoch.Po storočiach využívania v úzkeho kruhu inštitúcii sa za posledných 40 rokov stal dostupným aj pre širokú verejnosť.

Ak si spomeniete na situáciu, kedy sa vám niečo podarilo, podarí sa vám to oveľa pravdepodobnejšie znova. Myseľ bude znova pripravená na úspech a umožní vám opakovane vyhrávať každodenné zápasy.

Potrebujem kouča?

Ľudia nevidia rozdiel medzi profesiami tréner, kouč, terapeut, mentor, či konzultant. Veď všetci robia na pohľad to isté. Nerobia. Pozrime sa na príklad športu, kde o koučoch počuť asi najviac.

Spomínaná kniha W. T. Gallweya sa stala okamžite hitom medzi športovcami. Tréneri neboli. pochopiteľne, veľmi nadšení, pretože sa začali báť o svoju prácu. Ich obavy boli však bezpredmetné, pretože práca trénera a práca kouča je diametrálne odlišná.

Tréner vytvára športovcovi kondičný plán, vie koľko kg závažia má zdvihnúť, koľko km zabehnúť, ako udrieť do loptičky, prípadne čo a kedy jesť a pod. Tréner odovzdáva svojmu zverencovi najlepšie rady, aby ho fyzicky čo najlepšie pripravil na zápas.

Vnútornú časť hry, teda psychickú pohodu a pripravenosť športovca, rieši kouč. Otázkami ho nabáda k odhaleniu vlastnej cesty ako zápas vyhrá. Rešpektuje jedinečnosť svojho klienta a jeho momentálny stav – a na to nie sú žiadne tabuľky ani prezentácie. Možno vám napadne, že športovec je trénovaný, nemá sa čoho báť, zvlášť ak je vo vrcholnej forme. Kouča vlastne nepotrebuje.

Sme ľudia a nemáme gombíky na vypnutie strachu alebo nižšieho sebavedomia. Práve preto, že poznáme svoje nedostatky, pochybujeme o sebe, i keď na to nie je jediný relevantný dôvod. Tieto strachy nám však skryte podlamujú nohy a ak chceme uspieť, musíme sa s nimi popasovať. Ako? Jasne ich pomenujeme a hľadáme východiská, pracujeme s nimi. Práve o tom je práca kouča.

Tréner trénuje postupy, zdokonaľuje techniky. Kouč podporuje sebadôveru, vlastnú tvorivosť pri hľadaní riešenia. Terapeut podporuje uzdravovacie procesy po zraneniach. Konzultant prináša na základe svojich skúseností alebo skúseností svojich klientov riešenia,  pozná ich klady a zápory. Mentor kombinuje skúsenosti a riešenia, sprevádza klienta v rámci zvládnutia zručností v oblasti dohodnutej témy.
Kým mentor napríklad učí (môže využívať na učenie lektorovanie, koučovanie ap.) overené techniky a zručnosti, kouč pomáha nachádzať vlastné – aj neoverené – riešenia.

Veronika Michnicová - koučing býva i veselý, neraz sa s klienmi zasmejeme

Ako to prebieha? Ako vyzerá koučovanie?

Určite môžete očakávať bezpečné diskrétne prostredie, kde mi môžete v pokoji vyrozprávať s čím prichádzate, čo máte na mysli, ako sa cítite, čo vás trápi a s čím by ste chceli odísť. Z mojej strany môžete očakávať veľmi otvorený partnerský prístup. Klientov do ničoho nenútim.
Môže nastať aj ticho – práve ticho je nesmierne prínosné a žiadané. V tichu prichádzajú na základe povedaného uvedomenia, keď premýšľate.

Som tu, aby ste si dovolili byť tou/tým, kým naozaj ste. Mojím poslaním je vytvoriť takú atmosféru, v ktorej môžete formulovať svoje myšlienky bez obáv. Nesúdim. Počúvam preto, aby ste sami počuli, čo si myslíte, čo hovoríte, nie aby som sa vás neskôr pokúšala presvedčiť o mojich osobných názoroch. Počúvam preto, aby som sa vedela pýtať. Otázky, ktoré kladiem, sa odvíjajú od vašich odpovedí.

Pri koučingu je najdôležitejšie nechať klientov prísť na odpovede samostatne. A pomáhať im na ceste k nim. To je moja práca. Rady preto nečakajte, prosím.

Už máte predstavu čo je koučing? Môžete očakávať, že sedenie bude aj zábavné, môže byť aj náročné, no celkom určite vám otvorí oči dokorán. Je to príležitosť veľmi čestne a bez príkras nahliadnuť na svoj život a zistiť, v čom som naozaj dobrá/ý, čo mi funguje a na čom musím popracovať. A ako.

Úloha kouča sa môže javiť jemne paradoxná. Na jednej strane vás musí dôkladne spoznať a pochopiť vás a na druhej strane si potrebuje udržať profesionálny odstup, aby ostal objektívny a mohol viesť koč s vami do cieľa.

Dôvera... a čo potom?

Dôvera je absolútnym základom k uskutočneniu veľkých vecí. Či už dôvera v seba, v partnera, v trénera, vo svoj tím. Inak to nie je ani v koučingu. Ide predsa o veľké veci, ide o život… Dôvera musí byť.
Rovnakým atribútom sú sympatie. Kouč vám má byť sympatický ako človek.

Mali by ste mať pocit, že sa môžete na stopercentnú diskrétnosť a to dokonca aj v prípade, ak dostanete koučing ako benefit od zamestnávateľa. To, čo sa povie na stretnutí, ostáva na stretnutí. Pretože kouč, ktorý by diskrétnosť porušil, stratí sebaúctu, meno a tým i klientelu. A v dobe internetu desaťkrát rýchlejšie.

Vždy, keď klientka/klient prichádza na sedenie, cítim sa poctená, že vkladá svoju dôveru do mojich rúk. Že môžem byť súčasťou jeho života, kúsku jej/jeho cesty. Nie každý kouč si to uvedomuje, ja veľmi. Viem, že je to veľký krok zveriť sa niekomu cudziemu a dôverovať v jeho schopnosti, že vám pomôže vyriešiť často veľmi vážnu tému, s ktorou ste prišli.
Môžete sa spoľahnúť, že s maximálnou úctou a otvorenosťou budem počúvať vaše pohľady na život, túžby, sny, obavy, pochybnosti, radosti a nádeje. Som presvedčená, že ak človek chce, vie nájsť odpovede na svoje otázky. A videla som to už aj v prípadoch, keď to vyzeralo beznádejne.

A čo ďalej? Zažijete čo je koučing na vlastnej koži, získate nové pohľady na svoj život a… Zdvihnete sa a idete žiť podľa svojich akčných krokov, ktoré ste počas sedenia odhalili ako svoju schodnú cestu a realizovať smerovanie, ktoré ste si určili 😉

Dozviem sa čo mám robiť?

Je veľmi dôležité poznamenať, že ja vám nikdy nepoviem, čo máte robiť. Ľudia často vyhľadávajú odborníkov, aby si vypočuli rýchle odpovede, aby im niekto druhý povedal, čo by mali robiť. Sú situácie, kde je tento postup vysoko úspešný. Napríklad, keď potrebujete hypotéku , pôjdete za expertom, ktorý poradí presné riešenie ako a kde ju získať výhodne (ak má poradca vašu dôveru a nepozerá na výšku svojej provízie, samozrejme). Také riešenia prinášajú poradcovia, konzultanti, mentori,…

Kouč, ktorý sa chytí do pasce a povie čo by jeho klient/ka mal/a robiť, bude mať pravdepodobne najlepšie úmysly. Avšak v tom okamihu prestáva byť koučom. Stáva sa benevolentným diktátorom, ktorý vám v dobrom úmysle vezme slobodu samostatne sa rozhodnúť. Ani najlepší kouč na svete nevie o vás viac, ako viete o sebe viete vy sami. Skutočný kouč vám radu neposkytne.

Ja vám nepoviem, čo máte robiť. Namiesto toho vám položím také otázky, ktorými si nájdete odpovede sami. Prečo? Pretože vy odpovede poznáte, len sa k nim neviete zabehnutými postupmi myslenia a nazerania dopracovať. Odpovede môžu pochádzať iba od vás. Mojou úlohou je pýtať sa tak, aby ste mali šancu spoznať to, čo naozaj chcete a nie to, čo si druhí myslia, že by ste mali chcieť.

Využijem svoje skúsenosti, svoju empatiu a intenzívny tréning, aby som vám pomohla určiť to, čo a ako potrebujete riešiť, a odblokovať to, čo vám rozum zdôvodňujete, že sa nedá. Poklad za vás nenájdem, ale pomôžem vám nájsť a udržať smer, kde ho s najväčšou pravdepodobnosťou objavíte sami.

Mojou prácou je nastaviť tykadlá a medzi riadkami identifikovať vaše hodnoty, na ktorých vám najviac záleží. Na hodnotách potom vieme stavať ďalej. Prečo? Aby vám vaše rozhodnete dávalo zmysel, pretože keď vidíte zmysel, dokážete kráčať. A práve preto vás hodnoty udržia na ceste za vašim snom. (Mimochodom – pekný článok o hodnotách nájdete tu https://www.podnikajte.sk/manazment-a-strategia/osobne-hodnoty)

Vždy, keď som pozvaná na cestu s klientkou/klientom, som vďačná za príležitosť pomôcť dosiahnutiu jeho cieľov. Vedieť, že pomáham ľuďom zistiť kde sa skrýva ich vášeň, vidieť prebúdzajúcu sa energiu v priamom prenose, je presne to, čo ma napĺňa a čo je tou mojou hodnotou. To je to, prečo to vlastne robím a prečo v koučovaní vidím nesmierny zmysel a prínos pre spoločnosť.

Koľko sedení je potrebných?

Jedno? Päť? K spokojnosti môžete potrebovať absolvovať jedno sedenie alebo aj niekoľko sedení. Závisí od toho, čo všetko potrebujete a chcete vyriešiť a koľkých oblastí sa to týka. Vyriešenie niektorých tém trvá len chvíľu, iné si vyžadujú oveľa viac preskúmania a tiež vynaliezavosti. Vždy si pritom uvedomujem, že pri hľadaní platí jedno jednoduché pravidlo a to znie: ,,pohnem jedno, pohne sa všetko“. Keď viete čo je koučing a ako funguje, viete, že počet sedení závisí od témy. Mojím cieľom sú vaše úspechy a spokojnosť, je mi jasné, že počtom sedení bez výsledkov nebude narastať 🙂

Príklad:
klient prišiel s témou nespokojnosti v práci. V priebehu pár koučovacích sedení objavil riešenia, čo sa výrazne odzrkadlilo na jeho partnerskom vzťahu. Pretože už nie je zo seba frustrovaný a vyčerpaný, je spokojnejší. Novú energiu venuje partnerke a deťom, pretože už ho neťaží myšlienka, že keď veľa nepracuje, robí niečo zlé. Klient prišiel s prvotnou témou – byť spokojný v práci. Ďalšia téma – partnerský vzťah – sa vyriešila sama. Ďalšie sedenia neboli.

Zdravé srdce koučovania - kedy kouča nepotrebujem?

Poslanie kouča sa môže zdať trocha zvláštne. Svojich klientov na seba nenaväzujeme. Našou úlohou je, aby ste prišli sami na odpovede, ktoré poznáte, len sa k nim neviete bežne pri zabehanom stereotype premýšľania dostať. Aby ste prevzali zodpovednosť do vlastných rúk.

Pri hľadaní odpovede na otázku čo je koučing zistíte, že práve pomocou silných trefných otázok vám pomôžem nájsť odpovede, ktoré v sebe máte. S mojou malou pomocou sa čoskoro budete cítiť istejšie v otázkach, kde sa v živote nachádzate a kam i ako by ste chceli ísť.

Opätovne prichádzate vtedy, ak sa vyskytne nová zložitá téma. Alebo neprídete už vôbec, pretože sa po koučingu už v sebe vyznáte o čosi lepšie a možno si už  dokážete poradiť pri riešení zložitostí života úplne sami.
Také je srdce zdravého koučovania.

Mimochodom – s koučingom sa spája množstvo neprávd a mýtov – o niektorých si môžete prečítať v článku 7 mýtov o koučingu, alebo tiež na českej wikipédii v článku venovanom koučingu.